צרו קשר
ּ

טקס חלאקה

 

טקס חלאקה זהו הטקס כשבן נולד במשפחה במזל טוב נהגו כשהילד מגיע לגיל 3 שנים לערוך טקס הנקרא "חלאקה".

כאשר הרך הנולד מגיע לעולם לא נוגעים בשערות ראשו אלה רק כאשר הוא מגיע לגיל 3 שנים נהגו לגזוז את שיערו הארוך בטקס חגיגי ובשמחה גדולה עם סעודת מצווה.

מקור המנהג של טקס חלאקה

למנהג החלאקה אין שום מקור בהלכה. הראשון שנהג כך בילדו היה הארי"זל הקדוש. באתרא קדישא במרון בציון רבי שמעון בר יוחאי. מכאן נהגו כך שנים עד עצם היום הזה.

מדמים את גזיזת שיער הבן הנולד לאחר 3 שנים ל"עורלה", מצווה השייכת וידועה באילנות הפרי שאסור במשך 3 שנים לגעת בפרות האילן ורק בשנה השלישית מותר ליהנות מהם.

טקס חלאקה

שורש מנהג של טקס חלאקה

כתוב בגמרא כשילד מגיע לגיל חינוך בדבר שהוא מסוגל לעשות מחנכים אותו לעניין .

כשהילד יודע לדבר ולומר מילים אביו מלמדו פסוק : "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב " מהתורה והילד חוזר על דברי אביו, כך כל גיל לפי הבשלות של הילד מחנכים אותו בסדר התורה והמצוות.

עניין התספורת על אותו יסוד יש לנו הלכה " לא תקיפו פאות ראשכם "… התורה אוסרת עלינו לגזור את פאת הראש עד הסוף.

ילד כשהוא תינוק לא מספרים אותו כשהוא גדל מגיע לגיל שמספרים אותו גיל שהוא בר הבנה.

לקחו את גיל 3 שזה גיל שכבר מספרים בכל מקרה וגם שהוא קצת מבין והסמכנו את זה על הפסוק בתורה כשנוטעים עץ מאכל 3 שנים הוא " ערלה" הכוונה שלא אוכלים מהפרות שלו ( הרמב"ם כותב שגם בשנים אלו הפרי לא בריא לאכילה) כך הילד הוא כביכול בשנים אלו " כעורלה ".

ובגיל 3 מספרים אותו והמנהג להשאיר את פאות הראש לסימן יהדותו.

פשט המנהג להמתין עד לל"ג בעומר ומעלים את הילד לציונו של רבי שמעון בר יוחאי במרון או בירושלים לציונו של שמואל הנביא או שמעון הצדיק.

לגזיזת השערות נהגו לתת לתלמיד חכם שיגזוז את קצוות השיער ויברך את הילד.

 

 

למעלה

אנו בארץ אהבתי מומחים בארגון והפקת אירועים

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ